Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500K


Chính sách Cookie


Cookie là một mẩu dữ liệu nhỏ (tệp văn bản) mà một trang web – khi được người dùng truy cập – sẽ yêu cầu trình duyệt của bạn lưu trữ trên thiết bị của bạn để ghi nhớ thông tin về bạn, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ hoặc thông tin đăng nhập của bạn. Những cookie đó do chúng tôi đặt và được gọi là cookie của bên thứ nhất. Chúng tôi cũng sử dụng cookie của bên thứ ba – là cookie từ miền khác với miền của trang web bạn đang truy cập – cho các nỗ lực quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi. Cụ thể hơn, chúng tôi sử dụng các cookie :

1. Strictly Necessary Cookies

Những cookie này cần thiết để trang web hoạt động và không thể tắt trong hệ thống của chúng tôi. Chúng thường chỉ được đặt để phản hồi lại các hành động mà bạn thực hiện tương đương với yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như cài đặt tùy chọn quyền riêng tư, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình chặn hoặc cảnh báo bạn về những cookie này, nhưng một số phần của trang web sẽ không hoạt động khi đó. Những cookie này không lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

2. Functional Cookies

Những cookie này cho phép trang web cung cấp chức năng nâng cao và cá nhân hóa. Chúng có thể được đặt bởi chúng tôi hoặc bởi các nhà cung cấp bên thứ ba có dịch vụ mà chúng tôi đã thêm vào các trang của mình. Nếu bạn không cho phép những cookie này thì một số hoặc tất cả các dịch vụ này có thể không hoạt động bình thường.

3. Performance Cookies 

Những cookie này cho phép chúng tôi đếm số lượt truy cập và nguồn lưu lượng truy cập để chúng tôi có thể đo lường và cải thiện hiệu suất trang web của mình. Chúng giúp chúng tôi biết trang nào phổ biến nhất và ít phổ biến nhất cũng như xem cách khách truy cập di chuyển quanh trang web. Tất cả thông tin mà các cookie này thu thập được tổng hợp và do đó được ẩn danh. Nếu bạn không cho phép những cookie này, chúng tôi sẽ không biết khi nào bạn đã truy cập trang web của chúng tôi và sẽ không thể theo dõi hiệu suất của nó.

4. Targeting Cookies 

Các cookie này có thể được đặt thông qua trang web của chúng tôi bởi các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Chúng có thể được các công ty đó sử dụng để xây dựng hồ sơ về sở thích của bạn và hiển thị cho bạn các quảng cáo có liên quan trên các trang web khác. Chúng không lưu trữ trực tiếp thông tin cá nhân mà dựa trên việc nhận dạng duy nhất trình duyệt và thiết bị internet của bạn. Nếu bạn không cho phép những cookie này, bạn sẽ ít gặp phải quảng cáo được nhắm mục tiêu hơn.

Vì sao website sử dụng cookies?

Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn dịch vụ an toàn, hiệu quả và tùy chỉnh. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sử dụng cookie để:

• Đảm bảo hoạt động hiệu quả của trang website này

• Đánh giá cách truy cập và sử dụng trang website này

• Phân tích những điểm đến phổ biến với các khách truy cập

• Xác định điều kiện đủ của bạn cho các chiến dịch và khuyến mãi

• Đề xuất các địa điểm phù hợp với sở thích của bạn

• Cải thiện nội dung của trang website và nâng cao trải nghiệm của người dùng

Chúng tôi xin đảm bảo rằng cookie sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích được mô tả ở đây.


Tôi có thể quản lý sự đồng ý của mình bằng cách nào?

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách quản lý và/hoặc vô hiệu hóa tất cả hoặc một số cookie từ cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, bằng cách đó, bạn không thể tận hưởng đầy đủ chức năng của trang web.

Các cài đặt cookie thường có thể được tìm thấy trong trình đơn tùy chọn hoặc cài đặt từ trình duyệt của bạn, ví dụ:

• Chrome: Settings — Advanced — Content Settings — Cookies

• Safari: Preferences — Privacy — Cookies and website data

• Firefox: Preferences — Privacy — History

• Internet Explorer: Internet Options — Privacy

• Opera: Settings — Privacy & security — Cookies