Bắt đầu Bán Sỉ trực tuyến trên Daisanstore?

Daisanstore là một nền tảng thương mại điện tử bán sỉ của Daisan. 

Nền tảng này kết nối những nhà sản xuất, nhà phân phối với các cửa hàng bán lẻ độc lập để tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và công bằng cho cả hai bên.

Tham gia ngay hôm nay

Bán trên Daisanstore 

Cửa hàng
4 sản phẩm.
Bộ lọc
Categories
Daisanstore

Tiếp cận hàng ngàn nhà bán lẻ

Đăng ký tham gia

Nền tảng bán sỉ

Daisanstore
T Product
Đăng nhập | Đăng ký để xem giá sỉ
Gói cơ bản
Đăng nhập | Đăng ký để xem giá sỉ
Under this membership plan you will get following features:
1. You can upload/create 50 products.
2. Duration for this will be 12 month.
Gói cao cấp
Đăng nhập | Đăng ký để xem giá sỉ
Under this membership plan you will get following features:
1. You can upload/create 500 products.
2. Duration for this will be 12 month.
Gói tiêu chuẩn
Đăng nhập | Đăng ký để xem giá sỉ
Under this membership plan you will get following features:
1. You can upload/create 5000 products.
2. Duration for this will be 12 month.