Các nhà bán lẻ có thấy chi phí vận chuyển trả trước không?

Chúng tôi đã nghe từ các nhà bán lẻ rằng việc xem trước chi phí vận chuyển ước tính sẽ giúp họ tự tin hơn khi đặt hàng. Vì lý do này, chúng tôi cung cấp ước tính vận chuyển cho các nhà bán lẻ trong quá trình thanh toán.

Chi phí này thay đổi tùy theo đơn đặt hàng và được ước tính theo tổng đơn hàng, trọng lượng và khoảng cách vận chuyển. Chúng tôi khuyến khích các nhà sản xuất cập nhật danh sách sản phẩm của họ bằng thông tin này để đảm bảo cung cấp ước tính vận chuyển chính xác nhất.

Nếu bạn hiện chọn tùy chọn Tự vận chuyển, hãy yên tâm rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc hoàn trả chi phí vận chuyển của bạn. Nhà bán lẻ sẽ bị tính phí cho chi phí bạn nhập trên trang thực hiện đơn đặt hàng trong tài khoản Daisanstore của bạn.

Nếu bạn quan tâm đến việc giữ chi phí thấp nhất có thể cho các nhà bán lẻ của mình, chúng tôi khuyến khích bạn thử Vận chuyển với Daisanstore. Điều này sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào mức giá thấp mà chúng tôi đã thương lượng với các hãng vận tải lớn của Việt Nam và bạn không phải trả trước bất kỳ chi phí nào!