Chấp nhận một đơn đặt hàng

Khi bạn nhận được một đơn đặt hàng mới và đã xác nhận rằng bạn có đủ sản phẩm để thực hiện, bạn có thể chấp nhận đơn đặt hàng đó bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Tìm email "Đơn đặt hàng bán buôn mới" đã được gửi cho bạn và nhấp vào "Xem đơn hàng"
  2. Đăng nhập vào tài khoản Daisanstore của bạn, truy cập Đơn hàng của tôi và điền thông tin chi tiết về đơn hàng
  3. Chỉnh sửa ngày giao hàng của nhiều đơn hàng.

Để chấp nhận đơn đặt hàng, hãy nhấp vào trang thực hiện đơn hàng và chọn ngày giao hàng dự kiến ​​cho gói hàng. Điều này sẽ tự động thông báo cho nhà bán lẻ rằng đơn đặt hàng của họ đang được xử lý.

Bạn cũng có thể chấp nhận nhiều đơn hàng cùng lúc từ Trang Đơn hàng bằng cách chỉnh sửa hàng loạt ngày giao hàng. Hành động này hoạt động hiệu quả đối với các đơn đặt hàng được thiết lập để vận chuyển trong cùng một ngày. Để đặt ngày giao hàng cho những đơn hàng mới này, vui lòng chọn đơn hàng bạn muốn cập nhật và nhấp vào “Chỉnh sửa ngày giao hàng”. Khi bạn đặt ngày giao hàng dự kiến, các đơn đặt hàng sẽ tự động được chấp nhận miễn là đơn đặt hàng không yêu cầu thông tin mã thuế quan. Nếu một trong các đơn đặt hàng yêu cầu thông tin về mã thuế quan, bạn sẽ cần phải chấp nhận đơn đặt hàng đó một cách riêng lẻ và đặt ngày giao hàng dự kiến.

Xin lưu ý: Các đơn đặt hàng không được chấp nhận trong vòng 20 ngày sẽ tự động bị hủy. Ở giai đoạn này nếu bạn chưa sẵn sàng thực hiện đơn hàng, bạn có thể sử dụng trường “ ghi chú ” trong đơn hàng để ghi lại mọi nhiệm vụ đang chờ xử lý cần thiết để hoàn thành đơn hàng sau này.