Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500K

Chính sách đánh giá thương hiệu

Theo chính sách của chúng tôi, đánh giá về các nhà sản xuất (nhà cung cấp) được đăng lên Daisanstore không được:

  • Chứa quảng cáo hoặc thư rác
  • Bao gồm nội dung không rõ ràng, quấy rối hoặc phân biệt đối xử
  • Bị ảnh hưởng thông qua ép buộc
  • Chứa phản hồi không dành riêng cho nhà sản xuất hoặc trong tầm kiểm soát của họ trên Daisanstore (ví dụ: đánh giá về nền tảng Daisanstore hoặc hãng vận chuyển)
  • Tiết lộ thông tin cá nhân của một nhà sản xuất hoặc nhà bán lẻ
  • Làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống đánh giá của Daisanstore, bao gồm cả việc sử dụng các đánh giá không phù hợp
  • Thổi phồng điểm đánh giá của một thương hiệu:
  • Có một người bạn hoặc một thành viên gia đình để lại đánh giá tích cực thiên vị, không trung thực
  • Bồi thường cho bên thứ ba để lại đánh giá tích cực thiên vị, không trung thực