Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500K

Chính sách giá của Daisanstore đối với các nhà cung cấp?

Để đảm bảo rằng các nhà bán lẻ trên Daisanstore luôn có thể tìm được giá tốt nhất, tất cả các nhà sản xuất phải tuân theo chính sách giá của chúng tôi. Điều này có nghĩa là giá bán sỉ của các nhà sản xuất trên Daisanstore phải bằng hoặc thấp hơn những nơi khác mà bạn bán sản phẩm của mình.

Điều gì xảy ra nếu giá của tôi cao hơn trên Daisanstore?

Nếu chúng tôi nhận thấy rằng giá sản phẩm của bạn cao hơn trên Daisanstore so với các kênh khác, chúng tôi sẽ liên hệ và cho bạn cơ hội cập nhật giá nếu bạn cho rằng đã có nhầm lẫn. Nếu bạn không điều chỉnh những khác biệt về giá này, thì chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp khắc phục đối với tài khoản của bạn, bao gồm cả việc tạm ngưng các sản phẩm này cho đến khi vấn đề được khắc phục.

Xin lưu ý rằng đối với những nhà sản xuất có nhiều vi phạm về giá, toàn bộ danh mục của họ sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trong 2 tuần trở lên, ngay cả sau khi giá được cập nhật. Đối với những thương hiệu có hơn 3 lần vi phạm, họ cũng có thể mất tư cách tham gia một quý của Top Shop.

Nếu tôi có giá khác nhau ở các khu vực khác nhau thì sao?

Bạn có thể thay đổi giá cho các sản phẩm của mình theo đơn vị tiền tệ nhưng giá của bạn trên Daisanstore phải bằng hoặc thấp hơn so với các kênh bán hàng khác cho cùng một đơn vị tiền tệ.

Một cách đơn giản để nghĩ về điều này là các nhà bán lẻ sẽ luôn có thể tìm thấy giá tốt nhất của bạn trên Daisanstore cho đơn vị tiền tệ của họ.

Đây là lần đầu tiên tôi bán B2B/Bán sỉ và tôi không đủ khả năng trả hoa hồng cho Daisanstore. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn mới tham gia bán buôn, bạn có thể đang cố gắng tìm cách làm cho chi phí bán hàng B2B phù hợp với doanh nghiệp của mình. Trong một số trường hợp, không phải mọi sản phẩm đều phù hợp với bán buôn B2B, điều này phải dựa trên chi phí và lợi nhuận tiềm năng.

Dưới đây là một vài điều quan trọng cần xem xét khi bạn quyết định xem sản phẩm của mình có thể bán buôn hay không.

  1. Giá vốn hàng bán (COGS): Giá vốn hàng bán là tổng chi phí để tạo ra sản phẩm, bao gồm cả nhân công và nguyên vật liệu.
  2. Lợi nhuận của bạn: Bạn cần cảm thấy rằng lợi nhuận bạn nhận được khi bán sản phẩm của mình là đủ so với chi phí sản xuất sản phẩm của bạn.
  3. Lợi nhuận của nhà bán lẻ: Các nhà bán lẻ mua sản phẩm của bạn sẽ cần có khả năng bán sản phẩm của bạn với mức lợi nhuận hợp lý. Thông thường, mức ký quỹ đó là 50%—hoặc gấp đôi giá bán buôn.

Một điều cũng cần lưu ý là hoa hồng của Daisanstore giúp chúng tôi mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất như quản lý khách hàng, xử lý thanh toán và các công cụ tiếp thị, triển lãm thương mại và thị trường ảo, cũng như tiếp xúc và quảng bá trên thị trường.