Daisanstore xử lý hàng trả lại như thế nào?

Daisanstore cung cấp lợi nhuận miễn phí cho đơn đặt hàng đầu tiên của nhà bán lẻ với một nhà sản xuất. Nếu một nhà bán lẻ đặt hàng quá nhiều hoặc dùng thử một sản phẩm không phù hợp với cửa hàng của họ, thì họ có thể trả lại những mặt hàng đó miễn phí, miễn là hàng trả lại được gửi trong thời hạn trả hàng được chỉ định. Chúng tôi cho phép trả lại một phần hàng hóa được giao hoặc toàn bộ đơn hàng tùy từng trường hợp. Điều quan trọng cần biết là Daisanstore sẽ xử lý tất cả hàng trả lại. Mỗi đơn đặt hàng chúng tôi gửi cho bạn là một đơn hàng được đảm bảo và chúng tôi không yêu cầu bạn hoàn lại tiền cho nhà bán lẻ.

Hàng hóa bị trả lại sẽ quay trở lại kho của chúng tôi và được bán lại cho các nhà bán lẻ Daisanstore khác thông qua thị trường. Đội ngũ kho hàng của chúng tôi kiểm tra thủ công từng mặt hàng trả lại để đảm bảo các mặt hàng ở trong tình trạng hoàn hảo. Chúng tôi sẽ không bao giờ phân phối lại sản phẩm trừ khi đó là đại diện thực sự cho thương hiệu của bạn. Xin lưu ý, chúng tôi hiện không bán lại bất kỳ sản phẩm thực phẩm nào.

Sau khi hàng trả lại được kiểm tra kỹ lưỡng và được phê duyệt để bán lại, chúng tôi sẽ liệt kê các sản phẩm trong danh mục Bộ sưu tập đã bán của chúng tôi. Chúng tôi giảm giá cho những mặt hàng này vì nhà bán lẻ không thể quản lý đơn đặt hàng của họ giống như khi họ đặt hàng trực tiếp từ trang của bạn.