Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500K

Đặt mức tồn kho sản phẩm của tôi?

Để dễ dàng quản lý mức tồn kho sản phẩm của mình, bạn có thể nhập mức tồn kho theo cách thủ công trong cổng Daisanstore cho từng danh sách và biến thể sản phẩm.

Cách đặt số lượng tồn kho cho sản phẩm của tôi?

Có hai cách để đặt mức tồn kho của bạn cho bất kỳ sản phẩm hoặc biến thể sản phẩm nào:

1. Trong tab Sản phẩm của bạn
Bạn có thể đặt Đơn vị có sẵn cho từng sản phẩm riêng lẻ hoặc bạn có thể tải tệp lên để đặt kho cho nhiều sản phẩm. Để tải bảng tính lên, bạn có thể tải xuống mẫu của chúng tôi hoặc tải mẫu của riêng bạn lên, nhưng hãy đảm bảo bảng tuân thủ các nguyên tắc định dạng và được một tệp CSV. Tải lên tệp đã hoàn thành của bạn bằng cách nhấp vào Chọn tệp hoặc kéo và thả tệp vào cửa sổ bật lên. 

Lưu ý: không đóng cửa sổ bật lên cho đến khi tải xong tệp. Sau khi được tải, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận cùng với báo cáo.

2. Nhấp vào mục bạn muốn đặt với mức tồn kho
Trong “Chi tiết vận chuyển”, hãy nhập số lượng đơn vị có sẵn trong trường “Hàng tồn kho”
Nếu bạn có nhiều biến thể cho một sản phẩm, bạn cũng có thể đặt mức tồn kho cho mỗi biến thể sản phẩm bằng cách nhập số lượng của bạn vào cột “Kho hàng”. Theo mặc định, khi mức tồn kho đạt 0 đơn vị, sản phẩm sẽ tự động được đánh dấu là “Hết hàng” và sẽ không thể mua được trên trang cửa hàng của bạn nữa. Nếu bạn muốn các nhà bán lẻ của mình có khả năng tiếp tục đặt hàng khi hết hàng, bạn có thể chọn tùy chọn “Tiếp tục bán khi sản phẩm hết hàng” trong cài đặt sản phẩm của mình. Nhấp vào "Lưu thay đổi" để lưu các cập nhật của bạn

Quản lý số lượng tồn kho của tôi

Số lượng hàng tồn kho của bạn sẽ tự động cập nhật khi các nhà bán lẻ mua sản phẩm của bạn. Khi số lượng hàng trong kho sẵn có cho một sản phẩm giảm xuống dưới số lượng đặt hàng tối thiểu được chỉ định, sản phẩm đó sẽ được liệt kê là “Hết hàng” và sẽ không thể mua được trên trang cửa hàng của bạn nữa. Nó sẽ vẫn là "Hết hàng" cho đến khi bạn cập nhật số lượng hàng tồn kho có sẵn cho sản phẩm đó trong trình chỉnh sửa sản phẩm của mình. Nếu bạn muốn các nhà bán lẻ của mình có khả năng tiếp tục đặt hàng một mặt hàng khi hết hàng, bạn có thể chọn tùy chọn “Tiếp tục bán khi sản phẩm hết hàng” khi chỉnh sửa sản phẩm của mình.

Chúng tôi khuyến khích bạn đặt mức tồn kho cho sản phẩm của mình khi có thể, vì điều này giúp ngăn người mua vô tình mua nhiều sản phẩm hơn mức bạn có thể đáp ứng. Bạn có thể ngừng theo dõi mức tồn kho cho một sản phẩm nhất định bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ bằng cách gửi thông tin đến email: lienhe@daisanstore.com