Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500K

Điều gì sẽ xảy ra nếu nhà bán lẻ báo cáo sản phẩm của tôi bị thiếu hoặc hư hỏng?

Nếu sản phẩm của bạn được thông báo là thiếu hoặc hư hỏng, nhà bán lẻ sẽ quyết định xem họ muốn hủy sản phẩm để được hoàn lại tiền hay yêu cầu thay thế. Bạn sẽ nhận được email thông báo để cập nhật cho bạn về quyết định của nhà bán lẻ.

  • Nếu nhà bán lẻ chọn hủy các mặt hàng để được hoàn lại tiền, chi phí của (các) sản phẩm bị thiếu hoặc hư hỏng sẽ được khấu trừ vào khoản thanh toán đang chờ xử lý của bạn nếu bạn chưa được thanh toán. Nếu bạn đã được thanh toán cho đơn đặt hàng, tài khoản ngân hàng trong hồ sơ của bạn sẽ bị tính phí cho giá trị của (các) sản phẩm, năm ngày làm việc sau khi nhà bán lẻ yêu cầu.
  • Nếu chọn thay thế, thông tin hoàn tiền ở trên sẽ được áp dụng. Ngoài ra, sau khi giao hàng thay thế, bạn sẽ được thanh toán chi phí của (các) sản phẩm và vận chuyển một lần nữa. Tất cả các mặt hàng thay thế phải được yêu cầu thông qua cổng Daisanstore để đảm bảo bạn được thanh toán cho các mặt hàng đó.

Bạn có thể xem chi tiết báo cáo vấn đề của mình trực tiếp trong trang thực hiện đơn hàng. Đây cũng là nơi bạn có thể tham khảo liệu một nhà bán lẻ có yêu cầu thay thế hoặc hủy bỏ hay không.

Xin lưu ý: Chúng tôi không yêu cầu các nhà bán lẻ gửi lại các mặt hàng bị hư hỏng. Nếu bạn muốn trả lại những mặt hàng này cho mình, bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà bán lẻ thông qua Daisanstore để phối hợp. Vui lòng cung cấp cho họ nhãn trả lại hàng trả trước để quá trình này diễn ra dễ dàng nhất có thể.

Nếu bạn cần trợ giúp về báo cáo mặt hàng bị thiếu hoặc hư hỏng, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Liên hệ với chúng tôi khi cần sự giúp đỡ nhé: lienhe@daisanstore.com