Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500K

Giao dịch trên Daisanstore

Chúng tôi hiểu rằng nhiều thương hiệu của chúng tôi có những người bán hàng hiện có mà họ có thể hoặc không thể đưa vào cộng đồng Daisanstore. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng các mối quan hệ stockist do Daisanstore mang đến cho bạn sẽ tiếp tục được tiến hành trên nền tảng (đơn đặt hàng đầu tiên và các đơn đặt hàng tiếp theo). Chúng tôi làm việc rất chăm chỉ để mang đến cho bạn những nhà bán lẻ mới và hy vọng rằng chúng tôi đang cung cấp cho bạn một dịch vụ có giá trị theo cách này. Để duy trì mức độ tôn trọng và tính chuyên nghiệp với tất cả các bên trong cộng đồng Daisanstore, chúng tôi có thể tạm ngưng các tài khoản bị gắn cờ vì lạm dụng cấu trúc phí, quy trình thanh toán hoặc chính sách của chúng tôi theo bất kỳ cách nào.