Hướng dẫn về ảnh bìa

Ảnh bìa của bạn là hình ảnh chính nổi bật ở đầu trang cửa hàng thương hiệu của bạn. Ảnh bìa phải có độ phân giải cao (tối thiểu 1111 X 252 pixel) và tuân theo các nguyên tắc bắt buộc sau:

  • Không có logo hoặc văn bản
  • Không ghép ảnh
  • Không có sản phẩm nào có ngôn ngữ không phù hợp
  • Không có ảnh khoả thân

Điều gì tạo nên một ảnh bìa tuyệt vời?

Ảnh bìa của bạn giúp thiết lập tông màu cho trang cửa hàng của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ảnh đại diện cho danh mục bán chạy nhất của thương hiệu và tính thẩm mỹ tổng thể của thương hiệu . Nói chung, ảnh bìa giới thiệu một số sản phẩm trong một ảnh hoặc hiển thị (các) sản phẩm đang được sử dụng, có xu hướng hoạt động tốt hơn các ảnh chụp sản phẩm đơn lẻ.

Bạn muốn thay ảnh bìa của mình?

Nếu bạn muốn tải lên ảnh bìa mới, bạn có thể làm như vậy trong cổng thông tin của mình bằng cách đi tới Thị trường > Trang cửa hàng.

Nhóm thiết kế của chúng tôi kiểm tra định kỳ tất cả ảnh bìa trên trang web để đảm bảo rằng chúng phù hợp với nguyên tắc thiết kế của chúng tôi. Bất kỳ ảnh bìa nào không tuân theo nguyên tắc của chúng tôi đều có thể được nhóm của chúng tôi thay thế - nếu chúng tôi thay thế ảnh của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để thông báo cho bạn biết!