Làm cách nào để chọn mức thuế GTGT đã giảm cho các sản phẩm của tôi?

Nhiều quốc gia ở Châu Âu đã giảm thuế suất VAT (thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các loại sản phẩm cụ thể.

Là một thương hiệu, bạn có thể chọn có áp dụng thuế suất VAT giảm cho từng sản phẩm của mình hay không. Bạn có thể tìm thấy cài đặt này trong mỗi sản phẩm trên trang Sản phẩm . Thuế suất VAT giảm sẽ chỉ áp dụng cho các giao dịch nội địa, trong đó các sản phẩm được vận chuyển trong cùng một quốc gia.

Làm cách nào để chọn mức thuế GTGT được giảm?

Để chọn xem một sản phẩm có được giảm thuế suất VAT hay không, hãy truy cập trang Sản phẩm của bạn cho một sản phẩm cụ thể và chọn tùy chọn thuế suất VAT được giảm. Nếu bạn không chọn gì, thuế suất VAT tiêu chuẩn sẽ tự động được áp dụng.

Bạn sẽ có thể chọn thuế suất VAT chính xác cho sản phẩm của mình trong trình đơn thả xuống. Menu này sẽ chỉ cung cấp các mức thuế GTGT đã giảm cho quốc gia mà bạn gửi hàng từ đó với tư cách là một thương hiệu.

Làm cách nào để thay đổi thuế suất VAT trên danh mục hiện tại của tôi?

Để chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm của bạn, hãy truy cập trang Sản phẩm và chọn nút Thêm sản phẩm ở trên cùng bên phải cổng thông tin của bạn.

Để cập nhật hàng loạt sản phẩm của bạn, hãy nhấp vào tùy chọn Tải lên Bảng tính trong trình đơn thả xuống. Tùy chọn này sẽ cung cấp cho bạn một mẫu CSV của tất cả các sản phẩm của bạn, sau đó bạn có thể tải mẫu này lên để cập nhật tất cả các sản phẩm của mình. Vui lòng điền vào cột thuế suất VAT trong mẫu CSV cho từng sản phẩm.

Ngoài ra, bạn có thể gửi yêu cầu đến Nhóm nội dung của chúng tôi. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút Gửi yêu cầu trong danh sách thả xuống. Sau đó, bạn có thể gửi tệp CSV kèm theo hướng dẫn và nhóm của chúng tôi sẽ giúp bạn xây dựng hoặc cập nhật cửa hàng và sản phẩm của bạn cho phù hợp. Quá trình này có thể mất 5 - 10 ngày làm việc.