Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500K

Làm cách nào để lên lịch nhận hàng qua Vận chuyển với Daisanstore?

Vận chuyển với Daisanstore hiện có sẵn cho các nhà sản xuất trên một số khu vực ở Việt Nam.
Xin lưu ý: Dịch vụ nhận hàng của Daisanstore hiện chỉ có sẵn cho một số nhà sản xuất, chúng tôi hy vọng sẽ sớm mở rộng tùy chọn này cho tất cả các nhà sản xuất của chúng tôi trên toàn Việt Nam.

Việc lấy hàng có thể được lên lịch, chỉnh sửa và hủy bỏ trên trang đặt hàng. Giao hàng có thể được lên lịch từ thứ Hai đến Chủ Nhật.

Để lên lịch lấy hàng cho một đơn hàng:

  • Trên trang đặt hàng, chọn Vận chuyển với Daisanstore làm tùy chọn vận chuyển, sau khi được chọn, bạn sẽ được yêu cầu nhập kích thước và trọng lượng của (các) bưu kiện của mình, điều này sẽ cho phép mức phí chuyển thành mức giá bề mặt. Tùy thuộc vào tùy chọn hãng vận chuyển, bạn có thể chọn UPS hoặc DHL làm tùy chọn hãng vận chuyển để truy cập tùy chọn nhận hàng.
  • Trong các dịch vụ bổ sung, hãy chọn lên lịch lấy hàng và nhấp vào Xác nhận và in nhãn. Bạn sẽ có thể lên lịch lấy hàng sau khi tạo nhãn vận chuyển.
  • Lưu hoặc in nhãn vận chuyển của bạn, sau đó bạn sẽ được chuyển hướng trở lại trang đặt hàng nơi bạn có thể nhập thông tin chi tiết để lên lịch lấy hàng (ngày, khoảng thời gian lấy hàng, địa điểm lấy hàng ưa thích).
  • Địa chỉ nhận hàng sẽ là địa chỉ nhận hàng của bạn và không thể thay đổi sau khi nhãn vận chuyển của bạn được in. Khi các chi tiết bổ sung được thêm vào, hãy nhấp vào lịch lấy hàng để xác nhận. Bạn sẽ thấy xác nhận nhận hàng và số yêu cầu nhận hàng.
  • Bạn sẽ nhận được email xác nhận có số yêu cầu nhận hàng cho việc nhận hàng của bạn.

Làm cách nào để hủy nhận hàng với Giao hàng với Daisanstore?

Để hủy lấy hàng, trên trang đặt hàng, hãy nhấp vào Hủy lấy hàng. Nếu bạn đã gộp nhiều đơn hàng với cùng một lần lấy hàng này, thao tác này sẽ chỉ hủy việc lấy hàng cho đơn hàng này.

Xin lưu ý: Không thể hủy bỏ việc lấy hàng vào ngày thu gom, việc lấy hàng có thể bị hủy tối đa 24 giờ trước thời gian lấy hàng theo lịch trình.

Làm cách nào để gộp các đơn đặt hàng vào một lần nhận hàng?

Gói nhận hàng có sẵn, nghĩa là bạn có thể quyết định nhận nhiều đơn hàng hơn được nhận trong cùng một khoảng thời gian.

Bạn sẽ thấy tùy chọn này xuất hiện trên các đơn hàng chưa thực hiện khi bạn chọn UPS hoặc DHL, nếu bạn đã có lịch lấy hàng cho một hoặc nhiều đơn hàng với cùng một hãng vận chuyển.

Chúng tôi khuyên bạn nên tận dụng tối đa tùy chọn này, gộp các đơn đặt hàng của bạn vào một lần lấy hàng sẽ giúp ích cho lượng khí thải carbon của bạn.

Làm cách nào để lên lịch lại ngày và giờ đón?

Để lên lịch lại một lần lấy hàng, hãy hủy lấy hàng và lên lịch một lần lấy hàng mới .

Nếu bạn có nhiều hơn 1 đơn hàng được gộp vào lần lấy hàng này và muốn lên lịch lại việc lấy hàng cho tất cả các đơn hàng này, bạn cần nhấp vào từng đơn hàng để gộp lại vào đợt lấy hàng mới mà bạn đã lên lịch.

Tôi có thể kiểm tra xem đơn hàng nào đã lên lịch lấy hàng không?

Hiện tại không có cách nào để có được chế độ xem nhóm cho biết đơn hàng nào đã lên lịch lấy hàng và đơn hàng nào không. Để kiểm tra xem đơn đặt hàng có được lên lịch lấy hàng hay không, hãy nhấp vào trang đơn đặt hàng riêng lẻ hoặc kiểm tra xác nhận email của bạn bằng cách tìm kiếm số đơn đặt hàng.

Tại sao tôi gặp lỗi khi cố lên lịch lấy hàng?

Nếu bạn gặp phải lỗi khi cố gắng lên lịch nhận hàng, vui lòng xem bên dưới để biết các bước khắc phục sự cố.

Lỗi: Hiện không khả dụng. Vui lòng lên lịch nhận hàng trực tiếp qua UPS/DHL Thông báo lỗi này xuất hiện sau khi bạn chọn lên lịch nhận hàng, lỗi này có thể liên quan đến địa chỉ của bạn.

Nếu bạn thấy lỗi này, vui lòng nhấp vào liên kết UPS/DHL để lên lịch nhận hàng trực tiếp với UPS/DHL, hãng vận chuyển sẽ có thể xác nhận xem họ có phục vụ địa chỉ của bạn hay không.

Lỗi: Chúng tôi không thể lên lịch lấy hàng. Vui lòng lên lịch nhận hàng trực tiếp qua UPS/DHL. Thông báo lỗi này có thể xuất hiện khi bạn cố gắng nhập ngày giờ nhận hàng và có thể là do UPS/DHL không nhận ra địa chỉ của bạn. Nếu bạn thấy lỗi này, vui lòng nhấp vào liên kết UPS/DHL để lên lịch nhận hàng trực tiếp với UPS/DHL.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi lên lịch lấy hàng, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ bằng cách gửi email cho chúng tôi: lienhe@daisanstore