Làm cách nào để sắp xếp danh sách sản phẩm trong cửa hàng của tôi?

Chúng tôi biết tầm quan trọng của việc bạn sắp xếp danh sách của mình theo thứ tự giới thiệu tốt nhất các sản phẩm của bạn! Bạn có thể chỉnh sửa cách sắp xếp sản phẩm của mình trong phần Sắp xếp nằm trong tab Thị trường của bạn.
Ở đó bạn sẽ có thể chọn từ hai tùy chọn để sắp xếp các sản phẩm của mình:

  • Sắp xếp theo xếp hạng của Daisanstore - Danh sách được sắp xếp tự động dựa trên thuật toán Daisanstore của chúng tôi, đặt các sản phẩm bán chạy nhất và được nhấp nhiều nhất ở đầu cửa hàng của bạn.
  • Tùy chỉnh cách sắp xếp của bạn - Đặt cách sắp xếp của riêng bạn theo cách thủ công bằng cách kéo và thả các sản phẩm của bạn theo thứ tự mong muốn.