Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500K

Làm cách nào để sử dụng Liên kết Trực tiếp Daisanstore của tôi?

Mở rộng tất cả các lợi ích của việc mua sắm trên Daisanstore, chẳng hạn như thời hạn thanh toán trong 60 ngày và trả lại miễn phí cho các đơn hàng đầu tiên, sử dụng liên kết Daisanstore Direct được cá nhân hóa của bạn. Khi các nhà bán lẻ đăng ký bằng liên kết Daisanstore Direct của bạn, bạn sẽ trả 0% hoa hồng cho các đơn đặt hàng của họ. Chúng tôi xử lý việc thu thanh toán và khoản thanh toán của bạn đối với tất cả các đơn đặt hàng Daisanstore Direct, giống như chúng tôi làm khi bạn nhận được một đơn đặt hàng trên Daisanstore's Marketplace. Liên kết Daisanstore Direct của bạn có thể được tìm thấy trong tab Daisanstore Direct của bạn .

Cung cấp lợi ích của Daisanstore cho khách hàng của bạn dễ dàng như chia sẻ liên kết. Một số cách thực sự dễ dàng để bắt đầu là:

  • Bao gồm liên kết của bạn trong hồ sơ truyền thông xã hội của bạn
  • Thêm liên kết của bạn vào mọi email có chữ ký tùy chỉnh
  • Gửi email để mời khách hàng đặt hàng từ cửa hàng của bạn và đảm bảo hướng mọi người đến liên kết của bạn
  • Thêm nó vào trang web của bạn để chuyển đổi khách truy cập trang web thành khách hàng miễn phí hoa hồng

Có một số cách khác mà bạn có thể quảng bá liên kết Daisanstore Direct của mình tới khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng với nhiều chi tiết hơn về cách thành công. Hãy xem các ý tưởng của chúng tôi tại đây: Tôi nên quảng bá liên kết Daisanstore Direct của mình như thế nào?