Làm cách nào để thanh toán hóa đơn của tôi?

Tất cả hóa đơn trên Daisanstore sẽ được đặt thành thanh toán tự động dựa trên tùy chọn thanh toán bạn đã chọn khi thanh toán. Chúng tôi không thể chuyển các tùy chọn thanh toán sau khi đơn đặt hàng đã được đặt.

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ tính phí theo phương thức thanh toán mặc định của bạn vào thời điểm hóa đơn đến hạn. Nếu phương thức thanh toán mặc định của bạn không thành công, phương thức thanh toán thay thế của bạn sẽ bị tính phí.

Làm thế nào để tôi thanh toán hóa đơn sớm?

Bạn có thể thanh toán hóa đơn cho các đơn đặt hàng đã giao của mình bất kỳ lúc nào bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước hoặc trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của bạn. Xin lưu ý rằng tính khả dụng của các phương thức thanh toán này sẽ thay đổi tùy theo vị trí của bạn, bạn có thể xem lại bài viết này trong bài viết sau: Làm cách nào để thanh toán cho các đơn đặt hàng? Các phương thức thanh toán khác, như séc và chuyển khoản ngân hàng, không được hỗ trợ.

  1. Di chuột qua biểu tượng Tài khoản của bạn và chọn Hóa đơn
  2. Trong phần Hóa đơn chưa thanh toán , hãy chọn hóa đơn bạn muốn thanh toán
  3. Chọn Thanh toán hóa đơn
  4. Tiếp tục để xác nhận thanh toán của bạn—kiểm tra kỹ xem chi tiết thanh toán của bạn có chính xác không và phương thức thanh toán chính xác có được đặt làm mặc định không