Làm cách nào để thêm sản phẩm bằng Trình tải lên hàng loạt?

Bước 1: Đăng nhập tài khoản của bạn trong Daisanstore

Bước 2: Click vào nút Thị trường B2B


Bước 3: Click vào nút Sản phẩm trong mục Sản phẩm


Bước 4: Chọn Nhập hồ sơ trong mục Yêu thích


Bước 5: Click vào nút Tải tệp lên


Bước 6: Chọn tệp mà bạn muốn tải lên

Bước 7: Điền đầy đủ thông tin các trường Odoo sao cho phù hợp với thông tin bên Cột tệp


Bước 8: Sau khi điền đầy đủ thông tin, click vào nút Nhập


Bước 9: Khi đã nhận được thông báo import sản phẩm thành công thì bạn click vào nút Sản phẩm trong mục Sản phẩm


Bước 10: Chọn nút Status trong mục Nhóm theo


Bước 11: Click vào từng sản phẩm trong mục Nháp

Bước 12: Click vào nút Yêu cầu xác nhận cho từng sản phẩm


Bước 13: Sau khi gửi Yêu cầu xác nhận cho 1 sản phẩm, bạn có thể click vào nút > để gửi Yêu cầu xác nhận cho sản phẩm tiếp theo

Bước 14: Xin chúc mừng! Bạn đã gửi thành công Yêu cầu xác nhận cho sản phẩm

Bước 15: Xác minh sản phẩm. Bạn chỉ việc ngồi chờ chúng tôi xác minh lại và duyệt thôi là sản phẩm của bạn sẽ được đăng bán trên thị trường Daisanstore.