Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500K

Làm cách nào tôi có thể sử dụng ưu đãi đăng ký Daisanstore Direct do một thương hiệu cung cấp cho tôi?

Để giúp các thương hiệu trên Daisanstore phát triển doanh nghiệp của họ, chúng tôi cho phép họ mở rộng ưu đãi đăng ký cho các nhà bán lẻ mà họ mời tham gia Daisanstore thông qua liên kết Daisanstore Direct của họ. Chúng tôi tài trợ cho ưu đãi này thay mặt họ.

Khi bạn sử dụng liên kết duy nhất của một thương hiệu để đăng ký và tạo tài khoản mới trên Daisanstore , bạn sẽ nhận được ưu đãi đăng ký để chi tiêu cho cửa hàng của thương hiệu đó - bao gồm giảm giá cùng với một năm giao hàng miễn phí với thương hiệu đó!

Ngoài ra, đăng ký thông qua liên kết Daisanstore Direct của thương hiệu cũng mang lại cho bạn các lợi ích bổ sung, chẳng hạn như:

  • Trả lại miễn phí cho tất cả các đơn đặt hàng đầu tiên với bất kỳ thương hiệu nào
  • thời hạn thanh toán 60 ngày ( đối với các nhà bán lẻ đủ điều kiện )

Giảm giá trị giá bao nhiêu?

Giảm giá của bạn có thể thay đổi dựa trên thương hiệu mà bạn đăng ký, vì các thương hiệu ở các quốc gia khác nhau có thể cung cấp giảm giá khác nhau. Nếu bạn đăng ký với một thương hiệu ở một quốc gia khác, ưu đãi của thương hiệu đó sẽ được chuyển đổi thành một số tiền gần đúng bằng nội tệ của bạn. Vui lòng xem quy trình đăng ký để xem chiết khấu & điều khoản cụ thể.

Một vài điều cần lưu ý

Ưu đãi này dành riêng cho các nhà bán lẻ mới đã đăng ký Daisanstore thông qua liên kết Daisanstore Direct của thương hiệu và được tự động áp dụng khi thanh toán.

Ưu đãi đăng ký Daisanstore Direct tùy thuộc vào thương hiệu mà bạn đăng ký. Nếu phiếu mua hàng của bạn là khoản tín dụng có số tiền cố định, khoản tín dụng với thương hiệu không cần phải được sử dụng hoàn toàn trong đơn hàng đầu tiên của bạn. Bất kỳ số tiền nào còn lại sau đơn đặt hàng đầu tiên sẽ được áp dụng cho các đơn đặt hàng trong tương lai với thương hiệu. Nếu bạn được giảm giá phần trăm với giới hạn tối đa, khoản giảm giá này sẽ chỉ áp dụng cho đơn hàng đầu tiên của bạn với thương hiệu mà bạn đã đăng ký.

Bạn thậm chí có thể kết hợp ưu đãi này với một số khuyến mãi bổ sung nhất định và bạn sẽ thấy tất cả các khuyến mãi hiện có được áp dụng cho giỏ hàng của mình trước khi thanh toán.

Cả giảm giá và 1 năm miễn phí vận chuyển đều hết hạn sau 7 ngày kể từ ngày đăng ký của bạn.

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào về ưu đãi này, vui lòng liên hệ với thương hiệu đã mời bạn hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ .

Làm cách nào để đổi phiếu mua hàng?

Bạn sẽ thấy ưu đãi này trong giỏ hàng của mình và nó sẽ tự động được áp dụng khi thanh toán. Hãy nhớ rằng ưu đãi này sẽ chỉ được áp dụng nếu bạn là người mới sử dụng Daisanstore và đã đăng ký tài khoản Daisanstore duy nhất của mình trực tiếp thông qua liên kết của thương hiệu.

Bạn phải đáp ứng tối thiểu đơn đặt hàng đầu tiên của thương hiệu để được giảm giá và bạn vẫn chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản thuế GTGT nào áp dụng cho đơn đặt hàng của mình.

Sau khi nhận được phiếu mua hàng, bạn sẽ thấy giao hàng miễn phí tự động được áp dụng khi thanh toán cho bất kỳ đơn hàng nào trong tương lai được đặt với thương hiệu đó trong 1 năm.

Ưu đãi có hết hạn không ?

Có, ưu đãi đăng ký Daisanstore Direct sẽ hết hạn. Giảm giá và một năm giao hàng miễn phí sẽ hết hạn sau 7 ngày kể từ ngày đăng ký của nhà bán lẻ nếu đơn hàng không được đặt với thương hiệu của bạn.

Các nhà bán lẻ có thể đặt hàng theo lịch trình nếu họ không cần hàng tồn kho ngay bây giờ nhưng vẫn muốn tận dụng tín dụng trong 7 ngày đầu tiên.

Ưu đãi này được tài trợ như thế nào?

Ưu đãi đăng ký Daisanstore Direct bao gồm giảm giá cho đơn hàng đầu tiên và giao hàng miễn phí trong 1 năm được  Daisanstore tài trợ hoàn toàn. Ngoài ra, các thương hiệu không bị tính phí hoa hồng đối với các đơn đặt hàng do khách hàng hiện tại của họ đặt thông qua liên kết Daisanstore Direct của từng thương hiệu cụ thể.