Mẹo giúp bạn tối đa hóa doanh số bán hàng

Mẹo là các đề xuất tiếp thị cụ thể được đặt trên khắp cổng thông tin thương hiệu của bạn đề xuất các hành động cụ thể mà bạn có thể thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ tiếp thị của Daisanstore. Mẹo được tùy chỉnh cho các hành động mà chúng tôi tin rằng sẽ có tác động lớn nhất đến doanh nghiệp của bạn.

Ví dụ: Nếu bạn có một chiến dịch trong bản nháp, thì bạn có thể thấy mẹo để kết thúc chiến dịch và gửi cho khách hàng để thúc đẩy đơn đặt hàng đến cửa hàng của bạn. Nếu bạn có nhà bán lẻ sắp hết hạn tín dụng Daisanstore Direct, bạn có thể thấy mẹo để nhắc họ đặt hàng trước khi hết hạn.

Tôi có thể tìm các mẹo tiếp thị mà tôi nên thực hiện ở đâu?

Có ba cách khác nhau để xem các mẹo được đề xuất trong tài khoản Daisanstore của bạn: thông qua các tab Tiếp thị, Khách hàng và Chiến dịch.

Tab Tiếp thị: Tab Tiếp thị trong cổng thông tin của bạn là vị trí cố định cho các mẹo này. Khi bạn đã điều hướng đến tab này, bạn sẽ thấy 3 hành động được đề xuất khác nhau ở đầu trang bên dưới Mẹo . Bạn có thể nhấp vào liên kết Hiển thị tất cả ở góc trên cùng bên phải của phần Mẹo để xem tất cả các đề xuất mà chúng tôi đã hiển thị cho bạn trước đây chưa bị loại bỏ.

Tab Khách hàng & tab Chiến dịch: Hai nơi khác mà bạn có thể xem mẹo là thông qua tab Khách hàng và tab Chiến dịch trong cổng thông tin của bạn. Khi bạn đã điều hướng đến các tab này, bạn sẽ thấy một biểu ngữ ở đầu trang với hành động được đề xuất. Đối với bất kỳ mẹo nào khuyến nghị bạn gửi một chiến dịch email, việc nhấp vào mẹo sẽ tự động chuyển hướng bạn đến một chiến dịch mới với những người nhận được đề xuất đã điền cho bạn.

Điều gì xảy ra nếu tôi loại bỏ các mẹo?

Bạn có thể loại bỏ bất kỳ mẹo nào được hiển thị cho bạn trong cả trang Tiếp thị và Khách hàng bằng cách nhấp vào dấu X nhỏ ở góc trên cùng bên phải của thông báo.

Nếu bạn vô tình loại bỏ hành động được đề xuất, bạn sẽ thấy một thông báo ở cuối trang nơi bạn có thể chọn hoàn tác việc loại bỏ để hiển thị lại ô được đề xuất.

Tại sao tôi nên sử dụng những lời khuyên này?

Mẹo được tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn và bao gồm các hành động mà chúng tôi tin rằng sẽ có tác động lớn nhất đến doanh nghiệp của bạn. Mục tiêu của các mẹo tiếp thị mà chúng tôi đề xuất là giúp bạn tối đa hóa doanh số bán hàng, tăng khả năng thu hút nhà bán lẻ và giúp những nhà bán lẻ có liên quan đến thương hiệu của bạn tìm thấy bạn trên Daisanstore.