Nhà sản xuất chưa mở cửa cửa hàng của họ. Tôi vẫn có thể đặt hàng chứ?

Đối với các cửa hàng truyền thống, bạn có thể đặt hàng trước khi khai trương chính thức. Tuy nhiên, chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin để xác minh rằng bạn đủ điều kiện nhận giá bán sỉ. Chúng tôi có thể yêu cầu các mục bao gồm nhưng không giới hạn ở: EIN, giấy tờ ID thuế bán hàng, bảng sao kê ngân hàng hoặc hợp đồng cho thuê.

Đối với các cửa hàng trực tuyến, bạn có thể đặt hàng từ Daisanstore sau khi cửa hàng trực tuyến của bạn hoạt động. Nếu bạn đã đặt hàng với tư cách là một cửa hàng trực tuyến chưa ra mắt, đơn đặt hàng của bạn sẽ bị hủy và bạn sẽ không bị tính phí. Chúng tôi mong được làm việc với bạn khi bạn thiết lập và chạy!