Quy trình đăng sản phẩm lên Daisanstore

Bài viết này dành cho các nhà cung cấp sỉ, nhà sản xuất của Daisanstore để biết quy trình đăng sản phẩm lên Daisanstore.

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ có thể xây dựng cửa hàng của bạn nếu tất cả thông tin bắt buộc được cung cấp:

 • Tên sản phẩm

 • Mô tả Sản phẩm

 • Giá sỉ

 • Giá bán lẻ

 • Số lượng thùng và số lượng đặt hàng tối thiểu

 • Hình ảnh (liên kết hoặc tệp JPG hoặc PNG nếu bạn định chia sẻ thư mục hình ảnh)

 • Chi tiết tùy chọn sản phẩm (nếu có)

Cách 1: Import sản phẩm theo danh sách

Bước 1: Đăng nhập tài khoản của bạn trong Daisanstore

Bước 2: Click vào nút Thị trường B2B


Bước 3: Click vào nút Sản phẩm trong mục Sản phẩm


Bước 4: Chọn Nhập hồ sơ trong mục Yêu thích


Bước 5: Click vào nút Tải tệp lên


Bước 6: Chọn tệp mà bạn muốn tải lên

Bước 7: Điền đầy đủ thông tin các trường Odoo sao cho phù hợp với thông tin bên Cột tệp


Bước 8: Sau khi điền đầy đủ thông tin, click vào nút Nhập


Bước 9: Khi đã nhận được thông báo import sản phẩm thành công thì bạn click vào nút Sản phẩm trong mục Sản phẩm


Bước 10: Chọn nút Status trong mục Nhóm theo


Bước 11: Click vào từng sản phẩm trong mục Nháp

Bước 12: Click vào nút Yêu cầu xác nhận cho từng sản phẩm


Bước 13: Sau khi gửi Yêu cầu xác nhận cho 1 sản phẩm, bạn có thể click vào nút > để gửi Yêu cầu xác nhận cho sản phẩm tiếp theo

Bước 14: Xin chúc mừng! Bạn đã gửi thành công Yêu cầu xác nhận cho sản phẩm

Bước 15: Xác minh sản phẩm. Bạn chỉ việc ngồi chờ chúng tôi xác minh lại và duyệt thôi là sản phẩm của bạn sẽ được đăng bán trên thị trường Daisanstore. 

Cách 2: Đăng từng sản phẩm

Bước 1: Đăng nhập tài khoản của bạn trong Daisanstore

Bước 2: Click vào nút Thị trường B2B


Bước 3: Click vào nút Sản phẩm trong mục Sản phẩm


Bước 4: Click vào nút Tạo


Bước 5: Điền đầy đủ các thông tin và hình ảnh của sản phẩm như ví dụ dưới đây: 

 • Tên sản phẩm

 • Danh mục sản phẩm trên website

 • Thông tin sản phẩm (Loại, Giá bán, Nhóm sản phẩm, Thuế bán hàng, Seller, Mã HS(có thể có) và Ghi chú nội bộ)

 • Hình ảnh của sản phẩm (định dạng .png hoặc .jpg)


Bước 6: Điền đầy đủ thông tin của Biến thể (Thông số sản phẩm) 

 • Màu sắc

 • Chất liệu

 • Xuất xứ 

 • Kích thước

 • Size

 • Nhà xuất bản

 • …………Bước 7: Có thể điền đầy đủ các thông tin trong mục Bán hàng, Tùy chọn, eCommerce, Kho vận để sản phẩm của bạn chi tiết hơn làm người mua có thể hiểu kĩ hơn về sản phẩm

Bước 8: Sau khi điền đầy đủ thông tin thì bạn nhấn nút Lưu và Gửi yêu cầu xác nhận


Bước 9: Xin chúc mừng! Bạn đã gửi Yêu cầu thành công cho sản phẩm của mình

Bước 10: Xác minh sản phẩm

Bạn chỉ việc chờ chúng tôi xác minh và duyệt sản phẩm là sản phẩm của bạn đã được đăng bán trên thị trường Daisanstore rồi.

Bước 11: Sau khi sản phẩm của bạn được duyệt thì sẽ được hiện lên trang web như ví dụ dưới đây: