Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500K

Tại sao tôi không thể tìm thấy sản phẩm của mình trên kết quả tìm kiếm của Daisanstore?

Khi tìm kiếm trang thương hiệu và sản phẩm của bạn từ tài khoản nhà bán lẻ, xin lưu ý rằng công cụ tìm kiếm của Daisanstore sử dụng máy học để cung cấp trải nghiệm mua sắm tùy chỉnh cho các nhà bán lẻ của chúng tôi. Điều này đảm bảo rằng các nhà sản xuất của chúng tôi được các nhà bán lẻ phù hợp với sản phẩm của họ nhìn thấy.

Ban đầu, bạn có thể không nhìn thấy thương hiệu hoặc sản phẩm của mình vì cài đặt được liên kết với tài khoản nhà bán lẻ có thể không khớp với thương hiệu của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng tiêu đề sản phẩm chính xác khi tìm kiếm và kiểm tra tất cả các kết quả của trang thay vì chỉ một số kết quả đầu tiên. Nếu có quá nhiều kết quả, hãy thử áp dụng bộ lọc tìm kiếm.

Để tìm hiểu thêm về các thuật toán của chúng tôi, hãy truy cập Tìm kiếm và xếp hạng trên Daisanstore?

Điều gì ảnh hưởng đến khả năng tìm kiếm thương hiệu của tôi?

Nếu bạn không thấy sản phẩm của mình xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, thì có thể là do bạn đã đặt các quyền bán hàng cụ thể trong tài khoản thương hiệu của mình. Vui lòng kiểm tra các bước sau để xem điều này có ảnh hưởng đến tìm kiếm của bạn không:

1. Kiểm tra xem sản phẩm của bạn đã được xuất bản chưa - Sản phẩm chưa được xuất bản sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

  • Trong tab Sản phẩm, bạn có thể xem sản phẩm nào đã được xuất bản, chưa xuất bản hoặc được lưu dưới dạng bản nháp.
    Đối với các sản phẩm mới vừa được thêm, cập nhật hoặc kích hoạt, vui lòng đợi 30 phút để các thay đổi được phản ánh trong công cụ tìm kiếm của chúng tôi.

2. Kiểm tra các địa điểm bạn đang bán hàng - Nếu bạn đặt các hạn chế về nơi bạn đang bán hàng, các nhà bán lẻ ở các địa điểm đó sẽ không thể tìm kiếm thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn.

  • Trong tab Cài đặt cửa hàng , bạn có khả năng chọn xem bạn có muốn cung cấp sản phẩm của mình cho các nhà bán lẻ ở Việt Nam hay không.

3. Kiểm tra loại nhà bán lẻ mà bạn đang bán hàng cho - Nếu bạn đặt các hạn chế đối với loại nhà bán lẻ mà bạn đang bán hàng cho, thì những nhà bán lẻ đó sẽ không thể tìm kiếm thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn.

  • Trong tab Cài đặt cửa hàng , bạn có khả năng chọn xem bạn có muốn sản phẩm của mình chỉ dành cho các nhà bán lẻ trực tuyến và người bán trên mạng xã hội hay không.

4. Kiểm tra xem sản phẩm có phải là mặt hàng đặt trước không - Chỉ những tài khoản nhà bán lẻ đủ điều kiện mới có thể tìm kiếm và xem các mặt hàng đặt trước.

  • Các nhà bán lẻ đủ điều kiện là những người đã đáp ứng các yêu cầu mua hàng của chúng tôi hoặc nằm trong danh sách khách hàng Daisanstore của bạn.

5. Kiểm tra tất cả các kết quả trên trang - Bởi vì chúng tôi sử dụng thuật toán học máy để cung cấp trải nghiệm mua sắm được tùy chỉnh cho các nhà bán lẻ của mình, nên kết quả của bạn có thể không xuất hiện trên một vài trang đầu tiên trong kết quả tìm kiếm.

  • Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra tất cả các trang thay vì chỉ một số trang đầu tiên. Nếu có quá nhiều kết quả tìm kiếm, hãy thử áp dụng bộ lọc tìm kiếm cho thương hiệu của bạn.

Nếu bạn đã kiểm tra tất cả các bước được đề xuất mà vẫn không thể tìm thấy sản phẩm của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng liên kết “Liên hệ với chúng tôi” và chúng tôi rất sẵn lòng xem xét thêm vấn đề này.