Tại sao tôi không thể tìm thấy số đơn đặt hàng của nhà bán lẻ?

Hệ thống của chúng tôi tạo hai mã số đơn hàng riêng biệt cho bất kỳ đơn hàng cụ thể nào mà nhà bán lẻ đặt - một cho nhà sản xuất và một cho nhà bán lẻ. Lý do hệ thống của chúng tôi tách riêng những thứ này là để tránh bất kỳ sự trùng lặp tiềm ẩn nào về số thứ tự trong quá trình xử lý. Do đó, số đơn đặt hàng mà nhà bán lẻ của bạn nhìn thấy trên trang Đơn đặt hàng & Đánh giá của họ có thể khác với số đơn hàng bạn thấy trong hàng đợi đặt hàng. Nếu một nhà bán lẻ đã cung cấp cho bạn một số đơn đặt hàng không xuất hiện trong hàng đợi của bạn, vui lòng hướng dẫn nhà bán lẻ gửi cho bạn Số hóa đơn của họ cho đơn đặt hàng đó. Số hóa đơn sẽ khớp với số đơn đặt hàng trong hàng đợi của bạn và bạn sẽ có thể tra cứu đơn đặt hàng của nhà bán lẻ theo cách đó.

Nếu nhà bán lẻ đã cung cấp cho bạn số hóa đơn của họ, nhưng bạn vẫn không thể tìm thấy số đó trong hàng đợi của mình, thì có khả năng là nhà bán lẻ có tài khoản mới và đơn đặt hàng của họ đang bị tạm dừng trong khi nhóm của chúng tôi xem xét thông tin của họ. Quá trình đó sẽ mất không quá vài ngày, nhưng nhà bán lẻ có thể thoải mái liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi nếu họ có bất kỳ câu hỏi nào. Khi tài khoản của nhà bán lẻ đã được phê duyệt, đơn đặt hàng của họ sẽ xuất hiện trong hàng đợi của bạn.