Thay đổi phương thức thanh toán của tôi

Bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán của mình từ tab Cài đặt trong menu thả xuống Tài khoản. Các hình thức thanh toán duy nhất được chấp nhận tại thời điểm này là thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng và thẻ trả trước. Chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ hình thức thanh toán nào khác (séc, chuyển khoản ngân hàng, v.v.). Xin lưu ý rằng các tùy chọn thanh toán này có thể khác nhau tùy theo vị trí của bạn. Bạn có thể tìm thấy tính khả dụng của tùy chọn thanh toán hiện tại trong bài viết sau, Làm cách nào để thanh toán cho đơn hàng?

Xin lưu ý, phương thức thanh toán được đánh dấu là mặc định tại thời điểm hóa đơn của bạn đến hạn là phương thức sẽ bị tính phí*.

Nếu bạn muốn thêm phương thức thanh toán mới, hãy nhấp vào Thêm phương thức thanh toán. Tùy thuộc vào phương thức thanh toán bạn muốn thêm, bạn sẽ được nhắc điền thông tin hoặc liên kết với tài khoản của mình tương ứng.

Phương thức thanh toán mặc định của bạn được biểu thị bằng thẻ Mặc định màu vàng. Nếu bạn muốn thay đổi phương pháp mặc định của mình, chỉ cần nhấp vào nút Make Default để điều chỉnh cho phù hợp.