Tôi có đủ điều kiện cho tài khoản nhà bán lẻ không?

Để đủ điều kiện đăng ký tài khoản nhà bán lẻ, bạn phải có cửa hàng trực tuyến, truyền thống hoặc cửa hàng bật lên đang mở và sẵn sàng kinh doanh (các nhà bán lẻ sắp mở cửa, hộp đăng ký được ủy quyền và gian hàng cũng có thể đủ điều kiện theo quyết định của chúng tôi). Chúng tôi cũng yêu cầu bạn cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ trong quá trình đăng ký và cập nhật thông tin đó để giữ cho thông tin luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ.

Để tuân thủ Điều khoản dịch vụ dành cho nhà bán lẻ của chúng tôi :

  • Người dùng của bất kỳ tài khoản nào trên Daisanstore phải là chủ sở hữu hoặc nhân viên tích cực và được ủy quyền của doanh nghiệp đăng ký tài khoản
  • Các nhà bán lẻ không thể đặt hàng từ thương hiệu mà họ sở hữu hoặc được liên kết (ngay cả khi thương hiệu liên kết có tài khoản riêng trên Daisanstore)
  • Tài khoản nhà sản xuất và nhà bán lẻ phải đáp ứng tất cả các yếu tố khác trong Điều khoản dịch vụ của chúng tôi

Xin lưu ý rằng việc không tuân thủ các yêu cầu này có thể cấu thành hành vi vi phạm Điều khoản của chúng tôi. Daisanstore bảo lưu quyền hủy kích hoạt hoặc thực hiện hành động khắc phục khác đối với bất kỳ tài khoản nào bị phát hiện vi phạm các Điều khoản đó.