Tôi không thể thực hiện một đơn đặt hàng

Chúng tôi rất tiếc khi biết rằng bạn không thể thực hiện đơn đặt hàng mới nhận được. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu những điều xảy ra:

  • Người mua của bạn ở quá gần với một trong những người bán hàng khác của bạn và việc hoàn thành đơn đặt hàng sẽ phá vỡ thỏa thuận độc quyền của bạn
  • Bạn không thể thực hiện đơn đặt hàng cho các nhà bán lẻ "Chỉ trực tuyến"
  • Bạn không thể hoàn thành đơn đặt hàng trong thời gian hợp lý do các trường hợp khác

Nếu bạn không thể thực hiện bất kỳ đơn hàng nào

Nếu vì lý do nào đó, bạn không thể thực hiện bất kỳ đơn đặt hàng nào mà bạn đã nhận được:

  1. Nhấp vào đơn đặt hàng từ tab Đơn đặt hàng của bạn
  2. Nhấp vào nút "Hủy đơn hàng"
  3. Một cửa sổ sẽ xuất hiện yêu cầu bạn cung cấp lý do tại sao bạn không thể thực hiện đơn hàng - điều này sẽ giúp chúng tôi quản lý kỳ vọng của nhà bán lẻ
  4. Sau đó nhấn "Gửi"
  5. Cả bạn và nhà bán lẻ sẽ nhận được email xác nhận việc hủy bỏ

Nếu bạn có thể thực hiện một phần của đơn đặt hàng

Nếu bạn không thể thực hiện một số đơn đặt hàng, vui lòng đặt các mặt hàng đó là hết hàng hoặc ngừng sản xuất bằng cách nhấp vào "Chỉnh sửa tình trạng còn hàng của mặt hàng".

Điều này sẽ thông báo cho nhà bán lẻ về sự thay đổi trong đơn đặt hàng của họ. Sau đó, bạn có thể tiếp tục thực hiện phần còn lại của đơn đặt hàng.

Có một vài câu hỏi? Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng gửi email đến chúng tôi: lienhe@daisanstore.com!