Tranh chấp khiếu nại của nhà bán lẻ

Đôi khi mọi thứ bị hư hỏng hoặc thất lạc không tìm thấy hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Nếu bạn đã nhận được yêu cầu thay thế hoặc hoàn lại tiền cho các mặt hàng bị thiếu/ hư hỏng, chúng tôi yêu cầu bạn giúp đáp ứng yêu cầu đó.

Chúng tôi cũng đặc biệt khuyên bạn nên mua bảo hiểm cho các gói hàng của mình - điều này sẽ hỗ trợ trong việc tranh chấp bất kỳ gói hàng nào có khả năng bị thất lạc hoặc hư hỏng với hãng vận chuyển của bạn.

Đơn đặt hàng đã được báo cáo là mất tích

Để tránh các báo cáo thiếu trong tương lai, chúng tôi khuyên bạn nên yêu cầu chữ ký cho các lô hàng của mình . Điều này sẽ đảm bảo giao hàng và cung cấp bằng chứng chắc chắn rằng một đơn đặt hàng đã được nhận.

Ngoài ra, nếu đơn đặt hàng của bạn được vận chuyển theo nhiều gói, vui lòng cho người mua của bạn biết bằng cách thêm ID theo dõi bổ sung vào phần Mã theo dõi vận chuyển bằng cách tách các số theo dõi bằng dấu phẩy. Ví dụ: "123456789, 987654321"

Điều này sẽ ngăn người mua của bạn nghĩ rằng họ mới chỉ nhận được một nửa đơn đặt hàng, trong khi phần còn lại của các mặt hàng của họ có thể vẫn đang được vận chuyển.

Đơn đặt hàng đã được báo cáo là bị hư hỏng

Chúng tôi yêu cầu khách hàng báo cáo bất kỳ hư hỏng/ mất tích nào trong vòng 2 tuần sau khi nhận được hàng. Nếu các mặt hàng bị hư hỏng, chúng tôi cũng yêu cầu một hình ảnh về thiệt hại.

Nếu bạn muốn khiếu nại về một mặt hàng bị thiếu/ hư hỏng, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu tại đây cùng với số đơn đặt hàng, yêu cầu của nhà bán lẻ và mối quan tâm của bạn với yêu cầu. Chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ!