Ưu đãi đăng ký Daisanstore Direct có hết hạn không?

Có, ưu đãi đăng ký Daisanstore Direct sẽ hết hạn. Giảm giá và một năm giao hàng miễn phí sẽ hết hạn sau 7 ngày kể từ ngày đăng ký của nhà bán lẻ nếu đơn hàng không được đặt với thương hiệu của bạn.

Các nhà bán lẻ có thể đặt hàng theo lịch trình nếu họ không cần hàng tồn kho ngay bây giờ nhưng vẫn muốn tận dụng tín dụng trong 7 ngày đầu tiên.

Nhà bán lẻ sẽ được miễn phí vận chuyển như thế nào?

Khi một nhà bán lẻ tham gia thông qua liên kết Daisanstore Direct của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí trong 1 năm cho thương hiệu của bạn. Chi phí vận chuyển được tài trợ hoàn toàn bởi Daisanstore.

Nếu bạn đã sử dụng dịch vụ Tự vận chuyển để thực hiện đơn đặt hàng, bạn vẫn sẽ được hoàn trả chi phí vận chuyển và khoản tiền này sẽ không được chuyển cho nhà bán lẻ.

Nếu bạn đã sử dụng Ship with Daisanstore để thực hiện đơn đặt hàng, Daisanstore sẽ thanh toán trực tiếp chi phí vận chuyển.

Làm cách nào để kiểm tra thời điểm ưu đãi đăng ký Daisanstore Direct sắp hết hạn?

Sau khi nhà bán lẻ mà bạn đã mời đăng ký bằng liên kết Daisanstore Direct của mình, bạn có thể kiểm tra thời điểm ưu đãi đăng ký của họ hết hạn bằng cách truy cập tab Khách hàng trên cổng thông tin thương hiệu của bạn, nhấp vào phần “Tín dụng Daisanstore Direct chưa sử dụng” và tìm kiếm tại cột Hết hạn Tín dụng Trực tiếp Daisanstore.

Ngoài ra, còn có bộ lọc “Hết hạn tín dụng trực tiếp Daisanstore” mà bạn có thể sử dụng nếu đang tìm kiếm tất cả khách hàng có phạm vi ngày hết hạn cụ thể.

Tôi có thể gia hạn ưu đãi đăng ký Daisanstore Direct nếu nó hết hạn không?

Bạn có tùy chọn gia hạn tín dụng đã hết hạn của nhà bán lẻ thêm ba ngày trong tab Khách hàng của bạn trong cổng thông tin Daisanstore. Bạn có thể làm điều này một lần cho mỗi nhà bán lẻ.

Khi bạn đã gia hạn ưu đãi đăng ký, nhà bán lẻ sẽ nhận được email thông báo rằng họ có thêm 3 ngày để chi tiêu. Bạn cũng có thể cho nhà bán lẻ của mình biết thông tin cá nhân thông qua tab Tin nhắn.

Để biết thêm thông tin về Daisanstore Direct, vui lòng xem tại đây.