Vận chuyển một đơn đặt hàng?

Khi bạn đã chấp nhận đơn đặt hàng, bạn sẽ cần điền vào chi tiết vận chuyển của đơn đặt hàng. Khi hoàn thành đơn đặt hàng, tùy thuộc vào vị trí của bạn và (các) phương thức giao hàng có sẵn, bạn sẽ được nhắc chọn phương thức giao hàng của mình.

 • Giao hàng với Daisanstore: Bạn trả trước $0 chi phí vận chuyển và nhận được mức phí vận chuyển thấp. Daisanstore thanh toán chi phí, sau đó được cộng vào hóa đơn của nhà bán lẻ đối với các đơn đặt hàng mà nhà bán lẻ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển (điều này không bao gồm các chương trình khuyến mại miễn phí vận chuyển). Xin lưu ý rằng Ship with Daisanstore hiện chỉ khả dụng cho một số khu vực ở Việt Nam!
 • Tự vận chuyển: Phương thức này cho phép bạn sử dụng hãng vận tải của riêng mình để vận chuyển các đơn đặt hàng và chúng tôi sẽ hoàn trả chi phí vận chuyển cho khoản thanh toán của bạn lên đến số tiền được chấp thuận cho các đơn đặt hàng đó. Bạn sẽ nhập chi phí vận chuyển và số theo dõi trên trang đặt hàng sau khi có sẵn. Chi phí vận chuyển của bạn (lưu ý rằng tổng số tiền hoàn trả có thể bị giới hạn) sẽ được Daisanstore hoàn trả khi bạn thanh toán và được thêm vào hóa đơn của nhà bán lẻ đối với các đơn đặt hàng mà nhà bán lẻ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển (điều này không bao gồm các chương trình khuyến mãi giao hàng miễn phí).

Để giao hàng cho bạn:

 1. Nhập ngày bạn dự đoán có thể gửi đơn đặt hàng.
 2. Xác nhận địa chỉ giao hàng từ địa chỉ của bạn nếu bạn chưa nhập địa chỉ đó vào đơn đặt hàng trước đó. Bạn chỉ phải nhập một lần - nó sẽ tự động điền cho các đơn đặt hàng trong tương lai.
 3. Tùy thuộc vào vị trí của bạn và (các) phương thức vận chuyển khả dụng, hãy chọn Ship with Daisanstore hoặc Vận chuyển theo cách của riêng bạn.
 4. Khi bạn đã sẵn sàng vận chuyển sản phẩm, hãy in phiếu đóng gói để đưa vào hộp và hóa đơn thương mại: bạn có thể chọn hóa đơn thương mại tiêu chuẩn do Daisanstore cung cấp hoặc tạo hóa đơn của riêng bạn nếu cần cho sản phẩm của bạn.

Xin lưu ý: Các đơn đặt hàng không được thực hiện trong vòng 20 ngày kể từ ngày giao hàng dự kiến ​​sẽ tự động bị hủy. Nếu bạn chưa sẵn sàng thực hiện đơn hàng, bạn có thể sử dụng trường “ghi chú” để ghi lại bất kỳ nhiệm vụ đang chờ xử lý nào cần thiết để hoàn thành đơn hàng sau này.

Nếu tôi không thể thực hiện một đơn đặt hàng thì sao?

 • Mặt hàng không có sẵn

Nếu bạn không có đủ hàng để thực hiện đơn đặt hàng này, hãy nhấp vào Chỉnh sửa tình trạng còn hàng của mặt hàng để cập nhật đơn hàng. 

 • Không thể thực hiện đơn hàng

Nếu bạn không thể thực hiện đơn hàng, hãy nhấp vào Hủy đơn hàng. 

 • Phải tách đơn hàng

Nếu bạn đang thực hiện đơn hàng từ các nhà kho khác nhau, việc chia đơn hàng sẽ giúp ngăn các đơn hàng bị báo cáo là chưa hoàn thành khi lô hàng thứ hai vẫn đang được vận chuyển. 

In nhiều phiếu đóng gói

Để in nhiều phiếu đóng gói:

 • Vào Đơn hàng và chọn đơn hàng bạn muốn in phiếu đóng gói
 • Chọn In phiếu đóng gói để mở phiếu đóng gói trong tab mới
 • Chọn In hoặc Lưu dưới dạng PDF

Nếu bạn lưu phiếu đóng gói dưới dạng PDF, chúng sẽ xuất hiện trong một tệp PDF duy nhất. Mỗi phiếu đóng gói sẽ in trên một tờ giấy riêng.