Đơn đặt hàng & Vận chuyển


Đơn đặt hàng & Vận chuyển

Hướng dẫn đề xuất

Chi phí vận chuyển được ước tính như thế nào khi thanh toán?

Khi kiểm tra đơn đặt hàng của bạn từ một nhà sản xuất, bạn sẽ thấy chi phí vận chuyển ước tính có trong Tóm tắt đơn hàng. Số tiền này không xác định chi phí vận chuyển thực tế mà bạn sẽ phải trả, nhưng là ước tính dự đoán do hệ thống của chúng tôi tính toán dựa trên các yếu tố động khác nhau, bao gồm nhưng

Đọc thêm

Khi nào tôi sẽ nhận được đơn đặt hàng của mình?

Daisanstore có hàng nghìn thương hiệu để bạn mua sắm, mỗi thương hiệu đều có quy trình sáng tạo, thực hiện và vận chuyển riêng. Mỗi nhà sản xuất đều đáp ứng và giao hàng trực tiếp cho đơn đặt hàng của bạn, vì vậy bạn luôn có thể liên hệ với nhà sản xuất nếu có bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình thực hiện.

Đọc thêm

Làm cách nào để thay đổi địa chỉ giao hàng của tôi?

Bạn có thể quản lý địa chỉ giao hàng của mình từ tab Cài đặt tài khoản. Bạn có thể thêm địa chỉ mới bằng cách chọn nút Thêm địa chỉ mới. Nếu bạn di chuyển địa điểm hoặc muốn xóa địa chỉ giao hàng khỏi tài khoản của mình, chỉ cần chọn Xóa để thực hiện.

Đọc thêm

Làm cách nào để thêm số đơn đặt hàng vào đơn hàng của tôi?

Khi bạn đặt hàng, bạn có tùy chọn thêm số đơn đặt hàng tùy chỉnh để giúp bạn theo dõi và biết chi phí vận chuyển của mình trong mỗi đơn đặt hàng. Bạn có thể thêm số đơn đặt hàng từ các trang sau: Trang thanh toán

Đọc thêm

Làm cách nào để áp dụng mã khuyến mãi cho đơn hàng của tôi?

Một số nhà sản xuất có thể tạo mã khuyến mãi tùy chỉnh mà cá nhân họ có thể chia sẻ với nhà bán lẻ của mình để áp dụng cho đơn đặt hàng của họ với thương hiệu đó trên Daisanstore. Mỗi mã khuyến mãi có thể được sử dụng một lần, trên một đơn hàng.

Đọc thêm

Làm thế nào tôi có thể hủy bỏ một đơn đặt hàng?

Bạn có thể hủy đơn đặt hàng trên Daisanstore miễn là nhà sản xuất chưa bắt đầu xử lý đơn hàng đó. Để hủy đơn hàng: 1. Di chuột qua biểu tượng Tài khoản của bạn và chọn Đơn hàng & Đánh giá

Đọc thêm