Mở với Daisanstore


Mở với Daisanstore

Hướng dẫn đề xuất

Mở với Daisanstore là gì?

Mở với Daisanstore là một chương trình bảo lãnh phát hành cung cấp cho các nhà bán lẻ sắp khai trương một cửa hàng lên tới 20.000 đô la trong kho hàng mới với 60 điều khoản thanh toán ròng, để họ có thể dự trữ cửa hàng của mình cho ngày khai trương và thanh toán 60 ngày sau mà không phải trả phí hoặc lãi.

Đọc thêm