Đơn đặt hàng tối thiểu là gì?

Đơn đặt hàng tối thiểu chỉ định số tiền tối thiểu mà một nhà sản xuất sẵn sàng bán cho nhà bán lẻ. Nếu bạn không đạt được yêu cầu tối thiểu, thì bạn sẽ không thể đặt hàng. Các nhà sản xuất cũng có tùy chọn đặt các mức tối thiểu khác nhau cho các đơn đặt hàng đầu tiên và các đơn đặt hàng lại mà bạn đặt với họ.

Xin vui lòng biết mức tối thiểu được thiết lập bởi chính các nhà sản xuất. Bạn sẽ nhận thấy rằng số tiền này thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất cụ thể.

Khi bạn thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của mình trong khi mua sắm một thương hiệu, bạn sẽ được hiển thị liệu bạn có đáp ứng số lượng đặt hàng tối thiểu của họ hay không. Bằng cách thêm nhiều mặt hàng hơn vào giỏ hàng của mình, bạn sẽ tiến gần hơn đến việc đáp ứng mức tối thiểu này và khi đạt đến giới hạn, bạn sẽ được ăn mừng bằng hoa giấy!