Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500K

Thay đổi email đăng nhập của tôi

Bước 1: Đăng nhập tài khoản nhà sản xuất của bạn vào Daisanstore

Bước 2: Click vào nút Thị trường B2B trong mục Website


Bước 3: Click vào nút Hồ sơ cá nhân trong Tài khoản


Bước 4: Sửa email hiện tại thành email bạn muốn thay đổi


Bước 5: Click vào nút Lưu

Xin lưu ý: Đảm bảo rằng email được cung cấp là địa chỉ email hợp lệ. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn thêm Daisanstore vào sổ địa chỉ email của mình để đảm bảo rằng không có email nào của chúng tôi chuyển đến thư mục Thư rác hoặc Thùng rác của bạn!

Có một vài câu hỏi? Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi đến email: lienhe@daisanstore.com!