Quản lý tài khoản


Quản lý tài khoản

Hướng dẫn đề xuất

Chỉnh sửa thời gian giao hàng & Đặt hàng tối thiểu

Bạn có thể thay đổi thời gian giao hàng và số lượng đặt hàng tối thiểu từ tab Thị trường trong Cài đặt cửa hàng . Để cập nhật thời gian giao hàng của bạn, hãy cuộn xuống phần "Thời gian giao hàng tại cửa hàng" và chọn khung thời gian bạn muốn từ trình đơn thả xuống.

Đọc thêm

Thay đổi email đăng nhập của tôi

Bước 1: Đăng nhập tài khoản nhà sản xuất của bạn vào Daisanstore Bước 2: Click vào nút Thị trường B2B trong mục Website Bước 3: Click vào nút Hồ sơ cá nhân trong Tài khoản Bước 4: Sửa email hiện tại thành email bạn muốn thay đổi

Đọc thêm

Thay đổi thông tin ngân hàng của tôi

Bạn có thể thay đổi thông tin ngân hàng cho các khoản thanh toán đơn đặt hàng của mình bằng cách nhấp vào "Tài khoản" từ trình đơn thả xuống ảnh hồ sơ ở góc trên bên phải của cổng thông tin của bạn. Khi bạn đã cập nhật số Định tuyến và Số tài khoản của mình, hãy nhớ nhấp vào

Đọc thêm

Thực tiễn tốt nhất về bảo mật tài khoản Daisanstore

Daisanstore giúp bạn kết nối với khách hàng mới, quản lý đơn đặt hàng và nhận thanh toán. Do đó, đây là một phần quan trọng trong doanh nghiệp của bạn và bạn nên thực hiện các bước để đảm bảo bạn và doanh nghiệp của bạn được an toàn. Cũng giống như với email, thông tin đăng nhập ngân hàng và tài khoản

Đọc thêm

Tạm dừng cửa hàng của tôi

Nếu bạn không thể chấp nhận đơn đặt hàng mới trong một khoảng thời gian, bạn có thể sử dụng "Chế độ tạm dừng" để tạm dừng cửa hàng của mình. Các nhà bán lẻ sẽ có thể duyệt qua, yêu thích và thêm các mặt hàng của bạn vào giỏ hàng của họ, nhưng sẽ không thể thanh toán và đặt hàng cho đến khi bạn quay lại. Bạn có

Đọc thêm

Đặt lại mật khẩu của tôi

Bước 1: Đăng nhập tài khoản nhà sản xuất của bạn vào Daisanstore Bước 2: Click vào nút Thị trường B2B trong mục Website Bước 3: Click vào nút Hồ sơ cá nhân trong Tài khoản Bước 4: Click vào nút Đổi mật khẩu trong mục Bảo mật tài khoản

Đọc thêm