Tôi có thể thay đổi địa chỉ của mình sau khi đặt hàng được chuyển đi không?

Trong hầu hết các trường hợp, sau khi đơn hàng đã được giao, chúng tôi không thể thay đổi địa chỉ giao hàng. Tuy nhiên, có một vài trường hợp ngoại lệ:

  • Hàng chỉ mới làm tem nhãn, chưa bỏ máy tại hãng. Trong trường hợp này, chúng tôi đã nắm bắt đơn hàng đủ sớm để thương hiệu có thể cung cấp địa chỉ chính xác cho nhà vận chuyển.
  • Nhà sản xuất vừa gửi đơn đặt hàng và có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của họ và yêu cầu họ định tuyến lại đơn đặt hàng đến địa chỉ giao hàng chính xác. Điều này thường phát sinh một khoản phí.

Dù bằng cách nào, bạn bắt buộc phải liên hệ với chúng tôi ngay khi bạn nhận ra đơn đặt hàng của mình đang được chuyển đến sai địa chỉ.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi đến hotline: 1800 6464 98