Tôi có thể tìm số đơn đặt hàng của mình ở đâu?

Khi đặt hàng, bạn sẽ thấy số đơn hàng của mình hiển thị trên trang Đơn hàng & Đánh giá, cũng như trên email xác nhận đơn hàng mà bạn nhận được. Số này được tạo cho mục đích theo dõi cá nhân của riêng bạn và tham khảo đơn đặt hàng.

Tuy nhiên, nếu bạn cần tham khảo số đơn đặt hàng trong khi nói chuyện với một nhà sản xuất, bạn sẽ cần sử dụng Số hóa đơn của mình để thay thế. Điều này là do hệ thống của chúng tôi tạo một số riêng cho đơn đặt hàng của bạn ở phía nhà sản xuất và số đó khớp với số được liệt kê trên hóa đơn của bạn. Số hóa đơn có thể được tìm thấy trên trang Hóa đơn của bạn và bạn có thể tìm kiếm dựa trên tên thương hiệu hoặc số đơn đặt hàng.

Xin lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng số đơn đặt hàng tùy chỉnh của riêng mình, bạn có thể thêm số đơn đặt hàng khi kiểm tra đơn đặt hàng của mình!