Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500K

Vận chuyển hàng hóa như thế nào?

Thị trường của chúng tôi bao gồm các nhà sản xuất độc lập và do đó, mỗi nhà sản xuất vận chuyển sản phẩm của họ trực tiếp đến các nhà bán lẻ.

Khi thanh toán, chúng tôi sẽ cung cấp chi phí vận chuyển ước tính (nếu có). Chi phí vận chuyển này là ước tính và chi phí vận chuyển cuối cùng sẽ được hoàn tất sau khi đơn đặt hàng của bạn được giao và hóa đơn của bạn sẽ được cập nhật để phản ánh điều này.

Khi đơn đặt hàng của bạn đã được chấp nhận, bạn sẽ nhận được email có ngày giao hàng dự kiến. Vào ngày giao hàng dự kiến, các nhà sản xuất sẽ giao đơn đặt hàng của bạn bằng cách sử dụng quan hệ đối tác vận chuyển của Daisanstore hoặc sử dụng quy trình thực hiện của riêng họ và nhà vận chuyển mà họ lựa chọn.

Là một nhà bán lẻ, bạn có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận các đơn đặt hàng của mình, điều này có thể bao gồm việc trả lời các nhà vận chuyển hoặc liên hệ với họ để đảm bảo giao hàng thành công.