Xây dựng danh tiếng tích cực thông qua đánh giá

Đánh giá là một cách tuyệt vời để bạn tiếp tục xây dựng uy tín của mình trên Daisanstore và thu hút các nhà bán lẻ mới đến với cửa hàng của bạn! Các nhà bán lẻ đã đặt hàng với bạn sẽ có cơ hội để lại đánh giá về trải nghiệm đặt hàng của họ. Các bài đánh giá có thể được gửi và chỉnh sửa trong tối đa 90 ngày sau khi đơn hàng được giao.
Các nhà bán lẻ có thể để lại đánh giá có thể bao gồm:

  • Xếp hạng từ 1 đến 5 sao về trải nghiệm đặt hàng tổng thể của họ
  • Tóm tắt đánh giá
  • Ý kiến ​​khác
  • Ghi chú riêng
  • Thẻ phản hồi riêng tư (Thử nghiệm)
  • Hình ảnh

Trước khi được xuất bản lên hồ sơ của bạn, các bài đánh giá sẽ ở chế độ riêng tư trong 48 giờ làm việc sau khi gửi để bạn xem, phản hồi hoặc gắn cờ cho nhóm của chúng tôi để xóa.

Tôi có thể yêu cầu các nhà bán lẻ xem xét không?

Người mua của bạn sẽ nhận được lời nhắc để lại đánh giá sau khi đơn đặt hàng của họ đã được giao. Tuy nhiên, bạn nên liên hệ trực tiếp với các nhà bán lẻ của mình để kiểm tra trải nghiệm của họ! Bạn cũng có thể cho người mua của mình biết rằng bạn muốn nhận được đánh giá từ họ.

Để tiếp cận với một trong những khách hàng của bạn, chỉ cần điều hướng đến đơn đặt hàng của họ và nhấp vào tên khách hàng ở phía bên tay phải.

Nhấp vào tên khách hàng sẽ đưa bạn đến trang Khách hàng của họ trong CRM của bạn. Sau đó nhấp vào “Tin nhắn (Tên khách hàng)” ở phía bên tay phải để bắt đầu trò chuyện với họ.

Theo dõi đánh giá của bạn

Khi theo dõi một bài đánh giá đã đăng, vui lòng xem xét những điều sau đây:

  • Với những đánh giá tích cực, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà bán lẻ để cảm ơn họ đã dành thời gian viết phản hồi. Nếu bạn nhận được đánh giá tiêu cực, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với nhà bán lẻ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trải nghiệm của họ. Nếu đạt được sự quan tâm, nhà bán lẻ có thể chỉnh sửa hoặc xóa đánh giá của họ. Ngoài ra, bạn có thể trả lời công khai bài đánh giá.
  • Nếu bạn cho rằng một bài đánh giá vi phạm chính sách của chúng tôi, bạn sẽ có khả năng báo cáo bài đánh giá đó để xóa trong tài khoản của mình. Tất cả các đánh giá được báo cáo sẽ tạm thời bị xóa khỏi cửa hàng Daisanstore của bạn. Một thành viên trong đội ngũ của chúng tôi sẽ xem xét bài đánh giá được báo cáo và bạn sẽ được thông báo qua email liệu bài đánh giá đó có đủ điều kiện để xóa vĩnh viễn hay không.

Để biết thêm thông tin về chính sách đánh giá của chúng tôi, vui lòng xem tại đây.