Xuất chi & Thuế


Xuất chi & Thuế

Tất cả hướng dẫn

Làm cách nào để chọn mức thuế GTGT đã giảm cho các sản phẩm của tôi?

Nhiều quốc gia ở Châu Âu đã giảm thuế suất VAT (thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các loại sản phẩm cụ thể. Là một thương hiệu, bạn có thể chọn có áp dụng thuế suất VAT giảm cho từng sản phẩm của mình hay không. Bạn có thể tìm thấy cài đặt này trong mỗi sản phẩm

Đọc thêm

Thiết lập thông tin thuế

Xin chúc mừng đơn hàng đầu tiên của bạn với Daisanstore! Khi nhận được đơn đặt hàng, chúng tôi yêu cầu bạn điền chi tiết ngân hàng của mình để thanh toán cũng như một số thông tin quan trọng về thuế. 1\. Hãy cho chúng tôi biết thương hiệu của bạn nằm ở đâu. Xin lưu ý: Nếu bạn

Đọc thêm

Tôi có nhận được hóa đơn đặt hàng không?

Daisanstore cung cấp hai loại hóa đơn cho các nhà sản xuất ở Việt Nam, hóa đơn đặt hàng và hóa đơn hoa hồng. Bạn có thể tìm thấy cả hai hóa đơn này trên trang thực hiện cho mỗi đơn hàng. Hóa đơn đặt hàng là gì?

Đọc thêm

Vấn đề với thanh toán đơn đặt hàng của tôi

Chúng tôi rất tiếc khi biết rằng bạn đang gặp sự cố với khoản thanh toán của mình. Hãy yên tâm, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo rằng bạn nhận được các khoản thanh toán chính xác và kịp thời. Xem lại khoản thanh toán của bạn

Đọc thêm

Điều gì sẽ xảy ra nếu nhà bán lẻ báo cáo sản phẩm của tôi bị thiếu hoặc hư hỏng?

Nếu sản phẩm của bạn được thông báo là thiếu hoặc hư hỏng, nhà bán lẻ sẽ quyết định xem họ muốn hủy sản phẩm để được hoàn lại tiền hay yêu cầu thay thế. Bạn sẽ nhận được email thông báo để cập nhật cho bạn về quyết định của nhà bán lẻ. * Nếu nhà bán lẻ chọn hủy các mặt hàng để được hoàn lại tiền, chi phí của (các) sản phẩm bị thiếu hoặc hư hỏng sẽ được khấu trừ vào khoản thanh toán đang chờ xử lý của bạn nếu bạn chưa được thanh toán. Nếu bạn đã được thanh toán cho đơn đặt hàng, tài khoản ngân hàng trong hồ sơ của bạn sẽ bị tính phí cho giá trị của (các) sản phẩm, năm ngày làm việc sau khi nhà bán lẻ yêu cầu.

Đọc thêm